09367794450 logo@liyanaweb.ir

خبر/ نقد؛ انجمن، مجمع عمومی است

٣٠ امرداد ١٣٩٦ـ‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬زمانه‌ای‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬انسداد‭ ‬نقد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬همفکری‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬میسر‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬روح‭ ‬همگرایی‭ ‬جمعی‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬کمرنگ‌تر‭ ‬می‌شود،‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬نتیجه‌ی‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬مطلوب‭ ‬جمعی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬می‌نماید‭. ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬مرز‭ ‬میان‭ ‬شخصیت‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬بسیار‭ ‬باریک‭ ‬شده،‭ ‬هر‭ ‬نقدی‭ ‬به‭ ‬عملکرد،‭ ‬توهین‭ ‬به‭ ‬شخصیت‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬اینروست‭ ‬که‭ ‬نقدهای‭ ‬منطقی،‭ ‬مستدل،‭ ‬ایجابی‭ ‬و‭ ‬کارگشا‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬اسباب‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬حرف‌های‭ ‬پرخشم،‭ ‬گزنده،‭ ‬تخریبی‭ ‬و‭ ‬سلبی‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬نتیجه‌ی‭ ‬آن‭ ‬سست‌‭ ‬شدن‭ ‬پیوندهای‭ ‬جمعی‭ ‬است‭. ‬اغلب‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬طراح‭ ‬گرافیک‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬بر‭ ‬نامساعد‭ ‬بودن‭ ‬وضعیت‭ ‬انجمن‭ ‬اتفاق‭ ‬نظر‭ ‬دارند‭. ‬اغلب‭ ‬ایشان‭ ‬حرف‌ها‭ ‬و‭ ‬نظراتی‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬بسیار‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬شنیده‌ایم‭ ‬که‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬نگرانی‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬رنجش‭ ‬و‭ ‬دلخوری،‭ ‬از‭ ‬بیان‭ ‬ساده‌ترین‭ ‬نظرات‭ ‬انتقادی‭ ‬سازنده‭ ‬طفره‭ ‬می‌روند؛‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬مطرح‭ ‬کردن‭ ‬پرسشی‭ ‬ساده‭.‬

ادامه‌ی‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬قطعاً‭ ‬به‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬دستاورد‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬صنفی‭ ‬منجر‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬تابحال‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
کار‭ ‬انجمن‭ ‬از‭ ‬تعارف‭ ‬و‭ ‬رودربایستی‭ ‬گذشته‭ ‬است‭. ‬غر‭ ‬و‭ ‬لند‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬چاره‌ی‭ ‬کار‭ ‬بود،‭ ‬تاکنون‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬بسامان‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬نقد‭ ‬اشخاص‭ ‬نیز‭ ‬تنها‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬مکدر‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬نتیجه‌ی‭ ‬عملی‭ ‬را‭ ‬بعیدتر‭. ‬اگر‭ ‬حقیقتاً‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬انجمن‭ ‬هستیم،‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نگاهی‭ ‬نقادانه‭ ‬به‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬انجمن‭ ‬بیاندازیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬اکتفا‭ ‬کردن‭ ‬به‭ ‬احاله‌ی‭ ‬کاستی‌ها‭ ‬و‭ ‬آسیب‌ها‭ ‬به‭ ‬شخص‭ ‬یا‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬گرفتار‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬دور‭ ‬باطل،‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬ترمیم‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬سازوکار‭ ‬باشیم‭.‬
ـ‭ ‬مدت‌هاست‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬واقع‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬واقعی‭ ‬کلمه،‭ ‬انجمن‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬با‭ ‬کمرنگ‭ ‬شدن‭ ‬نقش‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اساسنامه‌ی‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رکن‭ ‬شماره‭ ‬۱‭ ‬و‭ ‬‮«‬عالی‌ترین‭ ‬رکن‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‮»‬‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬طی‭ ‬سالیان،‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬سهل‌انگاری‌ها‭ ‬یا‭ ‬دلایل‭ ‬ناموجه‭ ‬فردی‭ ‬یا‭ ‬مصلحت‌های‭ ‬موقت‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬ماندگار‭ ‬شد،‭ ‬فضای‭ ‬مشارکت‭ ‬گروهی‭ ‬و‭ ‬انجمنی‭ ‬کمتر‭ ‬و‭ ‬تنگ‌تر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬جای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬قدرت‭ ‬متمرکز‭ ‬در‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬گرفت؛‭ ‬کمیته‌ها‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬خارج‭ ‬شدند،‭ ‬جلسات‭ ‬شورای‭ ‬مشاوران‭ ‬انجمن‭ ‬لغو‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬میز‭ ‬جلسات‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬خلوت‭ ‬و‭ ‬کم‌تعداد‭ ‬گشت‭. ‬انجمن‭ ‬از‭ ‬عقل‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬گروهی‭ ‬محروم‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هزینه ی ‭ ‬خطاهای‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬تصمیمات‭ ‬فردی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬گذاشت‭. ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬تجمیع‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬قدرت،‭ ‬تمامی‭ ‬حاشیه ها‭ ‬و‭ ‬شبهاتی‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬پیرامون‭ ‬قدرتِ‭ ‬متمرکز‭ ‬شکل‭ ‬می گیرد،‭ ‬فضای‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬آلوده‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬افول‭ ‬انجمن‭ ‬سرعت‭ ‬بخشید‭.‬
در‭ ‬عصر‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬رسانه‌های‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اعضای‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬سال‭ ‬هیچگونه‭ ‬اطلاعی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬تصمیمات‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬کلان‭ ‬ایشان‭ ‬ندارند‭. ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬رؤسای‭ ‬جمهور‭ ‬قدرتمندترین‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬توئیتر‭ ‬خود‭ ‬آراء‭ ‬و‭ ‬تصمیمات‌شان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جهانیان‭ ‬اعلام‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مدت هاست‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬ارایه ی‭ ‬گزارش‭ ‬به‭ ‬رکن‭ ‬اصلی‭ ‬انجمن‭ ‬نمی‌بیند‭. ‬اعضا‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬انفعال‭ ‬و‭ ‬رودربایستی‭ ‬حق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مطالبه‭ ‬نمی‌کنند،‭ ‬گرچه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پتانسیل‭ ‬خشم‭ ‬و‭ ‬نارضایتی‭ ‬بدل‭ ‬می‌کنند‭.‬
به‭ ‬علاوه‭ ‬قدرت‭ ‬مطلق،‭ ‬مسئولیت‭ ‬مطلق‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬اخیر‭ ‬میزان‭ ‬نارضایتی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بالا‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬پایان‭ ‬خوشی‭ ‬برای‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬رقم‭ ‬نزده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬اساسنامه‌ی‭ ‬انجمن‭ ‬مغفول‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬نشده‭ ‬که‭ ‬مستقیماً‭ ‬موجب‭ ‬کمرنگ‌‭ ‬شدن‭ ‬نقش‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬می‌توان‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬را‭ ‬ذکر‭ ‬کرد‭:‬

ماده‭ ‬۱۳‭: ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬عادی‭:‬

۱-۱۳- ‬استماع‭ ‬گزارش‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬بازرس‭ ‬یا‭ ‬بازرسان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کارهای‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬اتخاذ‭ ‬تصمیم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تصویب‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اتخـاذ‭ ‬تصمیم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پیشنهادهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬برنامه‌های‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬آتی‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭.‬
۲-۱۳- استماع،‭ ‬رسیدگی‭ ‬و‭ ‬اتخاذ‭ ‬تصمیم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تصویب‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬تصویب‭ ‬گزارش‭ ‬مالی‭ ‬خزانه دار‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬صورت‌های‭ ‬مالی‭ ‬سالانه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬آتی‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭.‬
۳-۱۳- دادن‭ ‬رهنمود‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬خط‭ ‬مشی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آتی‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭.‬
سال‌هاست‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بودجه‌ی‭ ‬سال‭ ‬آتی‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬نمی‌رسد‭. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬ذیل‭ ‬ماده ی‭ ‬‮«‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬خزانه‌دار‮»‬‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭:‬
۶-۲۹- پیش بینی‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬هزینه‌های‭ ‬یک‭ ‬ساله ی‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬و‭ ‬تسلیم‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬جهت‭ ‬ارایه‭ ‬به‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭.‬
همچنین‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬چنین‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭:‬
۴-۲۵- بررسی‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬مالی‭ ‬خزانه‌دار‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭.‬

سازوکار‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اساسنامه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬مشارکت‭ ‬فعال‭ ‬تمامی‭ ‬اعضای‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬و‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬هیچوجه‭ ‬قابل‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬روندی‭ ‬که‭ ‬سال‌هاست‭ ‬اجرا‭ ‬می شود،‭ ‬نیست‭.‬
زمانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سازوکار‭ ‬و‭ ‬مواردی‭ ‬مشابه‭ ‬آن‭ ‬اجرا‭ ‬نمی‌گردد،‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬شیر‭ ‬بی‌یال‭ ‬و‭ ‬دم‭ ‬و‭ ‬اشکمی‭ ‬بدل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬حسی‭ ‬از‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬اشتراک‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬بودن‭ ‬میان‭ ‬اعضای‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نمی‌خورد‭. ‬برای‭ ‬تشکلی‭ ‬مانند‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی،‭ ‬حس‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌ی‭ ‬انسانی‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬سرمایه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬حس‭ ‬مشترک‭ ‬حکم‭ ‬ملاتی‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬میان‭ ‬اعضای‭ ‬انجمن‭ ‬همچون‭ ‬آجرهای‭ ‬یک‭ ‬دیوار‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬پیوندی‭ ‬محکم‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پیوند‭ ‬سست‭ ‬و‭ ‬گسسته‭ ‬شود،‭ ‬مفهوم‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬انجمن‭ ‬سست‭ ‬و‭ ‬گسسته‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬چنین‭ ‬انجمنی‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬ضعف‭ ‬درونی،‭ ‬ناچار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دامان‭ ‬قدرتی‭ ‬بیرونی‭ ‬بیاویزد‭ ‬که‭ ‬معنی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اغلب‭ ‬همکاران‭ ‬گرامی‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬می‌دانند‭. ‬این‭ ‬مسیر،‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بلندگو‭ ‬و‭ ‬کارگزار‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬فلان‭ ‬سازمان‭ ‬و‭ ‬بهمان‭ ‬بنیاد‭ ‬بدل‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬به‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬انجمن‭ ‬ختم‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.*‬
در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬هیچگونه‭ ‬توجیه‭ ‬یا‭ ‬تعارفاتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬که‭ ‬‮«‬درب‭ ‬انجمن‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬اعضا‭ ‬باز‭ ‬بوده‭ ‬است‮»‬‭ ‬روحیه‌ی‭ ‬مشارکت‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌ی‭ ‬انسانی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬نمی‌کند‭. ‬تنها‭ ‬چاره،‭ ‬ترمیم،‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬احیای‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬سازوکار‭ ‬مشارکت‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬برای‭ ‬مشارکت‭ ‬ساختارمند‭ ‬و‭ ‬سیستماتیک‭ ‬تمامی‭ ‬اعضای‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬شود؛‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بند‭ ‬۱۳‭ ‬ماده‭ ‬۴‭ ‬اساسنامه،‭ ‬ذیل‭ ‬ماده ی‭ ‬‮«‬وظایف‭ ‬اختصاصی‭ ‬انجمن‮»‬‭ ‬با‭ ‬عبارت‭ ‬‮«‬رعایت‭ ‬اصل‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬تصمیم گیری ها‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬مسئولیت ها‮»‬‭ ‬قید‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
ـ‭ ‬برای‭ ‬احیای‭ ‬حس‭ ‬مشارکت‭ ‬جمعی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬جایگاه‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬انجمن،‭ ‬در‭ ‬قدم‭ ‬اول‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تمامی‭ ‬مفاد‭ ‬اساسنامه‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬بندهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اختیارات‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬افزایش‭ ‬قدرت،‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬مشارکت‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬تصمیم گیری،‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬احیا‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭. ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گام‭ ‬نخست‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬هیئت‌مدیره‭ ‬مقدور‭ ‬است‭.‬

همچنین‭ ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬انجمن‭ ‬به‭ ‬مفهوم‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬واقعی‭ ‬خویش،‭ ‬اقدامات‭ ‬زیر‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می رسد‭:‬

۱ـ‭ ‬زمینه سازی‭ ‬برای‭ ‬تشکیل‭ ‬کمیته‌ها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ارگان‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬انجمن‭ ‬که‭ ‬مستقیماً‭ ‬از‭ ‬بطن‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬طی‭ ‬فرآیند‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬دموکراتیک‭ ‬شکل‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬آیین‌نامه‌ی‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬داخلی‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬کمیته‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬مشخص‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬عمل‭ ‬کنند‭.‬
۲ـ‭ ‬تشکیل‭ ‬واحد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬ارایه‌ی‭ ‬گزارش‭ ‬منظم‭ ‬از‭ ‬جلسات‭ ‬و‭ ‬تصمیمات‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭. ‬این‭ ‬مورد‭ ‬در‭ ‬بند‭ ‬۱۲‭ ‬ماده‭ ‬۲۵‭ ‬اساسنامه‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‮»‬‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬ولی‭ ‬بازه‌ی‭ ‬زمانی‭ ‬مشخصی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬قید‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬(علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬برنامه‌ها،‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬بودجه‌ی‭ ‬سال‭ ‬آتی‭ ‬انجمن‭ ‬طبق‭ ‬بندهای‭ ‬۱‭ ‬تا‭ ‬۳‭ ‬ماده‭ ‬۱۳‭ ‬اساسنامه‭ ‬می‌بایست‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬برسد‭(.‬
۳ـ‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭. ‬از‭ ‬زمان‭ ‬تاسیس‭ ‬انجمن‭ ‬تا‭ ‬امروز،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬رشد‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬تعداد‭ ‬اعضای‭ ‬انجمن،‭ ‬هیچ‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬تعداد‭ ‬نفرات‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬نماینده‌ی‭ ‬آراء‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬مختلف‭ ‬اعضا‭ ‬هستند‭ ‬ایجاد‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬می‌تواند‭ ‬فضای‭ ‬بازتر‭ ‬و‭ ‬گسترده‌تری‭ ‬برای‭ ‬بیان‭ ‬نظرات‭ ‬مختلف‭ ‬فراهم‭ ‬سازد‭.‬
۴ـ‭ ‬ایجاد‭ ‬الزام‭ ‬یا‭ ‬تمهیدی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬حتمی‭ ‬زنان‭ ‬عضو‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬ترکیب‭ ‬اصلی‭ ‬هیئت‭ ‬‌مدیره‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭.‬
۵- ‬برگزاری‭ ‬جلسات‭ ‬منظم‭ ‬و‭ ‬الزامی‭ ‬با‭ ‬شورای‭ ‬مشاوران‭ ‬و‭ ‬ارائه‌ی‭ ‬گزارش‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬سند‭ ‬از‭ ‬نتایج‭ ‬این‭ ‬جلسات‭.‬

پ‭.‬ن‭: ‬مفاد‭ ‬اساسنامه‭ ‬مطابق‭ ‬فایل‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬۹۶‭/‬۵‭/‬۲۸‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‭* ‬: صرفاً‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬نگارش‭ ‬متن‭ ‬فوق،‭ ‬چهار‭ ‬خبر‭ ‬اصلی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬سایت‭ ‬انجمن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شهرداری‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬خبر‭ ‬نیز‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬زیباسازی‭ ‬شهرداری‭ ‬است‭.‬

احسان رضوانی
مرداد نود و شش

منبع: graphiciran

error: شما مجاز به کپی نیستید دوست من
UA-101966956-1